[EBF] Elixir of the World - Eugene N.E. Rachelle -

posted on 27 Mar 2013 23:42 by kspd-quarter in ExCommu
   
  
   
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ชื่อ - นามสกุล : ยูจีน ราเชล ( Eugene N.E. Rachelle )
 
 
เพศ : ชาย
   
 
อายุ : 22ปี
 
 
น้ำหนัก / ส่วนสูง : 61kg / 184cm
 
 
วันเกิด : 13/04
 
 
เผ่าพันธุ์ : มนุษย์
 
 
สังกัด : สมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุและนักทำนาย ( Elixir of the World )
 
 
ตำแหน่ง : นักเล่นแร่แปรธาตุ
 
 
สรรพคุณยาวิเศษ :
    เป็นยาที่มีฤทธิ์ในการสมานระดับอนุภาค สามารถใช้สมานแผลหรือใช้แทนกาวในการยึดติดวัสดุต่างๆได้
 
 
โรคประจำตัว :
    ในบางครั้งระบบในร่างกายจะหยุดทำงานอย่างเฉียบพลัน (แขนขาชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระบบหายใจและ
ระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวชั่วขณะ สูญเสียประสาทสัมผัสทั้งห้า) หากร่างกายไม่สามารถกู้คืนระบบได้ใน
ระยะเวลาจำกัดมีผลทำให้พิการหรือถึงแก่ชีวิต
 
 
ลักษณะนิสัย :
  - สุภาพ อ่อนโยน แต่ตัดสินใจได้เด็ดขาด
  - มักมีรอยยิ้มประดับใบหน้าอยู่เสมอ
  - ค่อนข้างเว้นระยะจากผู้คนรอบด้าน
  - ดื้อเงียบ
 
 
ประวัติโดยย่อ :
    เป็นบุตรชายบุญธรรมของบาทหลวง Felix U. Rachelle --ไม่ทราบชื่อบิดาและมารดาที่แท้จริง
สนใจศึกษาในเรื่องศาสตร์แห่งการแปรธาตุมาตั้งแต่เด็กๆ กระทั่งเริ่มศึกษาอย่างจริงจังเมื่อได้รับ
มรดกห้องวิจัยส่วนตัวจากบิดาบุญธรรม
 
  
EMS : kspd-quarter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งอก........
 
#again  
  
  
  
  
  
Tags: ebf 0 Comments

Comment

Comment:

Tweet